Επαναληπτική άσκηση 20

Δίνονται οι συναρτήσεις f,g παραγωγίσιμες στο \mathbb{R}, με την f' να είναι 1-1. Αν ισχύει ότι g'(x) \neq 0 για κάθε x \in \mathbb{R} και οτι οι συναρτήσεις f και f\circ g παρουσιάζουν ακρότατο για x=1, να αποδείξετε ότι g(1)=1.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: