Λύστε μια δύσκολη εξίσωση (αν λύνεται …)

Πόσες λύσεις έχει στους πραγματικούς η εξίσωση 2^{x}=x^{2};

Advertisements

4 Responses to Λύστε μια δύσκολη εξίσωση (αν λύνεται …)

  1. John says:

    Σωστό, είναι η μοναδική λύση όμως;

  2. kitsi says:

    είναι και το 4 λύση σίγουρα

  3. Σωστά, αλλά παραμένουν μόνο δύο οι λύσεις;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: