Επαναληπτική άσκηση 13.

Έστω {f} μια πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού όλο το {\mathbb{R}} για την οποία ισχύει ότι:

Για κάθε {x \in \mathbb{R} \ f\circ f (x)=2-x}

Δείξτε τα εξής:

  1. {f(1)=1}.
  2. Το σύνολο τιμών της {f} είναι το {\mathbb{R}}
  3. Η συνάρτηση {f} έχει αντίστροφη συνάρτηση.
  4. Η συνάρτηση {f} δεν είναι γνησίως μονότονη.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: