Μιγαδικοί και συμμετρίες επιπέδου.

Αν {z=x+yi} ένας μιγαδικός μπορείτε να πείτε ποια συμμετρία του επιπέδου ικανοποιεί ο {z} με τον:

  1. {\overline{z}}
  2. {-z}
  3. {-\overline{z}}
Advertisements

One Response to Μιγαδικοί και συμμετρίες επιπέδου.

  1. Nancy says:

    z(συζυγής) – συμμετρία ως προς άξονα x
    -z – συμμετρία ως προς (0,0)
    -z(συζυγής) – συμμετρία ως προς άξονα y

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: