Επαναληπτική άσκηση 10.

Αν η f είναι πραγματική συνάρτηση συνεχής σε όλο το \mathbb{R}, να δείξετε ότι η g(x)=\int_{0}^{1}tf(tx)dt είναι συνεχής στο 0.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: