Επαναληπτική άσκηση 4.

Αν οι πραγματικές συναρτήσεις f,g ικανοποιούν τη σχέση 4f^{2}(x)+g^{2}(x) +5 \leq x^{2}+4f(x)+4g(x) για κάθε x \in \mathbb{R}, να δειξετε ότι είναι συνεχείς στο x_{0}=0

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: