Ποιός είναι ο τύπος της ακολουθίας;

Έστω ακολουθία με αναδρομικό τύπο {a_{n+1}=\dfrac{1}{n+3}a_{n}} με {a_{1}=3}, μπορείτε να βρείτε τον τύπο της ακολουθίας;

Advertisements

2 Responses to Ποιός είναι ο τύπος της ακολουθίας;

  1. Nancy!! says:

    a_{n}=[3*(3!)]/[(n+2)!]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: